مکانیک

نام دوره مدت زمان (ساعت) گواهینامه توضیحات
آموزش نرم افزار کتیا (CATIA) مقدماتی ۴۰ داخلی/ بین اللملی جزئیات دوره
آموزش طراحی سطوح پیچیده و سطوح آزاد با نرم افزار کتیا (CATIA)
  داخلی/ بین اللملی جزئیات دوره
 آموزش طراحی قالب با نرم افزار کتیا (CATIA)   داخلی/ بین اللملی  جزئیات دوره
آموزش نرم افزار سالیدورکس (SolidWorks) مقدماتی  داخلی/ بین اللملی   جزئیات دوره
 آموزش نرم افزار سالیدورکس (SolidWorks) پیشرفته   داخلی/ بین اللملی    جزئیات دوره
آموزش نرم افزار آباکوس (Abaqus) مقدماتی   داخلی/ بین اللملی    جزئیات دوره
آموزش نرم افزار آباکوس (Abaqus) پیشرفته   داخلی/ بین اللملی    جزئیات دوره
آموزش نرم افزار انسیس (Ansys) مقدماتی   داخلی/ بین اللملی    جزئیات دوره
آموزش نرم افزار انسیس (Ansys) پیشرفته   داخلی/ بین اللملی    جزئیات دوره
آموزش نرم افزار اتوکد (AutoCad) دو بعدی   داخلی/ بین اللملی    جزئیات دوره
آموزش نرم افزار اتوکد (AutoCad) سه بعدی   داخلی/ بین اللملی    جزئیات دوره
آموزش نرم افزار فلوئنت (Fluent) مقدماتی   داخلی/ بین اللملی    جزئیات دوره

پروفایل کاربری

پنل کاربری