سیستم ایمنی کنترل حداقل فشار آب مدار گرمایش

بهترین فشار مدار گرمایش پکیج بین ۱ تا ۱.۵ بار می باشد. و در صورت کاهش فشار مدار گرمایش پکیج (به علت نشتی در مدار گرمایش یا به هر علتی)، برد پکیج به وسیله قطعه ای بنام پرشر سوئیچ آب (کلید ایمنی حداقل فشار آب) متوجه کاهش فشار (کم بودن آب داخل پکیج) شده و پکیج را خاموش می کند.
مجتمع فنی و حرفه ای ایده گستر

https://www.aparat.com/v/wnx1jپاسخ دهید

*

code