برق و رباتیک

نام دوره مدت زمان (ساعت) گواهینامه توضیحات
آموزش نرم افزار متلب (MATLAB) مقدماتی   داخلی/ بین اللملی جزئیات دوره
آموزش پردازش و بهینه سازی تصاویر با نرم افزار متلب (MATLAB) داخلی/ بین اللملی جزئیات دوره

پروفایل کاربری

پنل کاربری