ثبت نام در دوره های آموزشی آموزشگاه فنی و حرفه ای ایده گستر

اخبار موضوعی ایده گستر

جدیدترین اخبار ایده گستر

ثبت نام دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

null
null
null
null

جدیدترین مطالب دپارتمان ها

نحوه تنظیم شعله در پکیج بوتان ورونا

نحوه تنظیم شعله در پکیج بوتان ورونا

جلسه تست قطعات بردهای الکترونیک

جلسه تست قطعات بردهای الکترونیک

نحوه راه اندازی پکیج پارما بوتان

نحوه راه اندازی پکیج پارما بوتان

بالعکس بودن دو شاخه برق پکیج ایتالترم و ناپایداری شعله پکیج

بالعکس بودن دو شاخه برق پکیج ایتالترم و ناپایداری شعله پکیج

جلسه باز و بست قطعات پکیج دیواری

جلسه باز و بست قطعات پکیج دیواری

عملکرد پکیج در حالت گرمایش و مصرفی

عملکرد پکیج در حالت گرمایش و مصرفی

پروفایل کاربری

پنل کاربری

اساتید ایده گستر