ثبت نام در دوره های آموزشی آموزشگاه فنی و حرفه ای ایده گستر

اخبار موضوعی ایده گستر

جدیدترین اخبار ایده گستر

ثبت نام دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

null
null
null
null

جدیدترین مطالب دپارتمان ها

ساخت پمپ ششتشوی مبدلهای پکیج

ساخت پمپ ششتشوی مبدلهای پکیج

کار کردن پکیج در زمانهای مشخص

کار کردن پکیج در زمانهای مشخص

تنظیم پارامترهای پکیج مارس مگا اسمارت ۲۶

تنظیم پارامترهای پکیج مارس مگا اسمارت ۲۶

آموزش تست ماسف

آموزش تست ماسف

وظیفه خازن در پمپ های پکیج

وظیفه خازن در پمپ های پکیج

سرد و گرم شدن آب مصرفی

سرد و گرم شدن آب مصرفی

پروفایل کاربری

پنل کاربری

اساتید ایده گستر