ثبت نام در دوره های آموزشی آموزشگاه فنی و حرفه ای ایده گستر

اخبار موضوعی ایده گستر

جدیدترین اخبار ایده گستر

ثبت نام دوره‌های آموزشی و گواهینامه‌ها

null
null
null
null

جدیدترین مطالب دپارتمان ها

معرفی قطعات پکیج – شیر اطمینان

معرفی قطعات پکیج – شیر اطمینان

طراحی و اجرای دودکش پکیج شوفاژ بوتان

طراحی و اجرای دودکش پکیج شوفاژ بوتان

شناسایی قطعات داخلی پکیج

شناسایی قطعات داخلی پکیج

نحوه عملکرد مبدل ثانویه پکیج شوفاژ دیواری

نحوه عملکرد مبدل ثانویه پکیج شوفاژ دیواری

نحوه تنظیم شیر گاز پکیج برای شعله کوتاه و بلند

نحوه تنظیم شیر گاز پکیج برای شعله کوتاه و بلند

آموزش نصب دودکش پکیج شوفاژ دیواری

آموزش نصب دودکش پکیج شوفاژ دیواری

پروفایل کاربری

پنل کاربری

اساتید ایده گستر